background
logotype

Informacja dotycząca ceny dostawy wody i odbioru ścieków od 01.01.2017 r.

         Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” w Zawadzkiem informuje, że od dnia 01 stycznia 2017 r. będą obowiązywać nowe ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków zgodne z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadzoną przez dostawcę spółkę „ZAW-KOM”.

         Łączna cena za dostawę i odprowadzenia ścieków wyniesie 13,89 zł/m3 (dotychczas 14,04 zł/m³). W kwocie tej zawarty jest podatek VAT i opłaty abonamentowe.
         Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat za używanie lokali będą dostarczone po rozliczeniu wody za II półrocze 2016 r.

Zmiana do „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody…” dot. okresu rozliczeniowego od 01.01.2017 r.

        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawadzkiem zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 14/2016 z dnia 29.09.2016 r. zostają wprowadzone zmiany do „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz opomiarowania instalacji wodociągowej w lokalach SM „HUTNIK”.


        Zmiana polega na tym, że okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy, czyli rozliczenie będzie dokonywane raz w roku w m-cu styczniu za rok ubiegły. Zmiana wchodzi w życie od 01 stycznia 2017 r.


       Powyższa decyzja podyktowana jest względami oszczędnościowymi (w przypadku wodomierzy radiowych płacimy tylko za jeden odczyt) jak również tym, że zmiany cen stosowane przez dostawcę wprowadzane są właśnie od 1 stycznia i mogą zmieniać się raz w roku. Będzie to tożsame z rozliczeniem w Spółdzielni. Poza tym zużycia w poszczególnych półroczach są różne - w przypadku rozliczenia za rok zużycie to ustabilizuje się i będzie na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

Zmiana stawki funduszu remontowego od dnia 1. stycznia 2017r.

         Na mocy UCHWAŁY NR 12/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawadzkiem z dnia 29.09.2016 r. w sprawie podwyższenia stawki funduszu remontowego budynków przy ul. Powstańców Śl. 3, 3a; Nowe Osiedle 4, 5, 6; Sienkiewicza 2, 4, 6 oraz Opolska 4 w Zawadzkiem zostają ustalone nowe stawki funduszu remontowego obowiązujące od dnia 1. stycznia 2017r.

>>> Zapoznaj się z treścią Uchwały<<<

Strona korzysta z plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych tu narzędzi.