background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5

Ogłoszenie

Zawadzkie, dnia 25.09.2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E !

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawadzkiem informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 10/2018 z dnia 21.09.2018 r. od dnia 01.01.2019 r. wzrasta stawka eksploatacji:
• z 1,45 zł/m2 na 1,70 zł/m2 – lokale mieszkalne bez odrębnej własności,
• z 1,3343 zł/m2 na 1,5843 zł/m2 – lokale mieszkalne z odrębną własnością.

Uzasadnienie:
Stawka eksploatacji w dotychczasowej wysokości 1,45 zł/m2 obowiązuje od dnia 01.04.2012 r.
W obecnej sytuacji ze względu na znaczny wzrost ponoszonych kosztów należy ją urealnić. Otrzymywane przychody powinny zapewnić pokrywanie kosztów.
Koszty eksploatacji w kolejnych latach przedstawiają się następująco:
rok 2012 - 808 135,77 zł
rok 2013 - 810 636,60 zł
rok 2014 - 835 244,11 zł
rok 2015 - 866 238,47 zł
rok 2016 - 897 562,61 zł
rok 2017 - 941 526,41 zł
I półr. 2018 - 496 696,33 zł
Wzrost kosztów wyniósł 16,5 %.

Istotne składniki, które miały znaczący wpływ na ponoszone koszty i które uległy wzrostowi od 2012 to przede wszystkim:
• podatek od nieruchomości (wzrost o 30,90 %),
• wieczyste użytkowanie (wzrost o 148 %),
• ubezpieczenie majątku (wzrost o 54,30 %),
• koszty wynagrodzeń (wzrost o 11,4 %),
• koszty energii elektrycznej (wzrost o 16,85 %),
• koszty usług i przeglądów (wzrost o 15,47 %).

 

Zarząd SM "Hutnik" w Zawadzkiem

Strona korzysta z plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych tu narzędzi.