Informacja dotycząca ceny dostawy wody i odbioru ścieków od 01.01.2017 r.

Opublikowano: piątek, 13, styczeń 2017 16:40
Super User
Odsłony: 1833

         Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” w Zawadzkiem informuje, że od dnia 01 stycznia 2017 r. będą obowiązywać nowe ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków zgodne z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadzoną przez dostawcę spółkę „ZAW-KOM”.

         Łączna cena za dostawę i odprowadzenia ścieków wyniesie 13,89 zł/m3 (dotychczas 14,04 zł/m³). W kwocie tej zawarty jest podatek VAT i opłaty abonamentowe.
         Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat za używanie lokali będą dostarczone po rozliczeniu wody za II półrocze 2016 r.